Napisz prezydentowi, dlaczego nie chcesz „Deklaracji LGBT+”:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji

Wyjęto z kontekstu sformułowania z ekspertyzy WHO o rozwoju dziecka dla specjalistów. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia tłumaczą, w jaki sposób dziecko postrzega swoje ciało zależnie od wieku. Na tej podstawie formułowane są absurdalne zarzuty, że KTOŚ CHCE UCZYĆ MALUCHÓW MASTURBACJI. To oczywista bzdura.

R. Trzaskowski, z Facebooka, 11 marca

dla wieku 0-4

dla wieku 4-6

dla wieku 6-9

A jednak...
Wyślij prezydentowi Trzaskowskiemu wiadomość o standardach WHO:

W nawiązaniu do Pańskich wypowiedzi w mediach, przytaczam Panu cytat ze standardów WHO ze strony 38, z matrycy edukacji seksualnej dla wieku 0-4,  z kolumny „Informacje (wiedza). Przekaż informacje na temat”:

„radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, MASTURBACJA w okresie wczesnego dzieciństwa”.

W związku z tym proszę o wycofanie się z poparcia dla „Deklaracji LGBT+”!

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji

Copyright © Centrum Życia i Rodziny 2019

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.